Privacyverklaring voor relaties & gasten

De Stochemhoeve zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van relaties en gasten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met dit privacyreglement willen wij u nader informeren over ons beleid.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Stochemhoeve?

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een download aanvraagt, een contactformulier invult of een andere aanvraag doet voor één van onze diensten, wordt aan u gevraagd uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adres (straat en huisnummer, postcode en woonplaats)
– Emailadres
– Telefoonnummer

Met welk doel gebruikt De Stochemhoeve de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Voor het maken van boekingen, offertes en facturen en het afhandelen van de betaling
Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om uw vragen te kunnen beantwoorden en om u te kunnen informeren over (wijzigingen van) onze diensten.
Voor het verzenden van onze Nieuwsbrief.

Uw gegevens op www.stochemhoeve.nl / www.uwboeking.com

Wanneer u bent ingeschreven voor onze Nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld of een boeking hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u zich altijd en heel eenvoudig weer uitschrijven.
Uw e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
Voor het verzenden van onze Nieuwsbrief maken wij gebruik van uwboeking.com. Hiertoe delen wij uw voor- en achternaam en emailadres. De Stochemhoeve heeft met Uwboeking.com een Verwerkersovereenkomst afgesloten.

Beveiliging persoonsgegevens

De Stochemhoeve heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Hiertoe heeft De Stochemhoeve een Verwerkingsregister, een Datalekregister, een Protocol Datalekbeleid en een Privacybeleid opgesteld. Deze documenten zijn opvraagbaar per mail.

Social Media en website

De website voldoet aan de normale standaarden en is beveiligd volgens https protocol. Er wordt gebruik gemaakt van cookies, en bezoekers ontvangen hier een melding van. Op onze website zijn links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.stochemhoeve.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.
Wij willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website & blog te delen via Social Media. Deze platforms hebben hun eigen privacyverklaringen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen uw persoonsgegevens onmiddellijk en uiterlijk binnen een maand worden verwijderd.
De gegevens die als gevolg van facturering en betalingen in ons boekhoudsysteem bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.
De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Beveiliging van de gegevens

Ipse de Bruggen Maatwerk neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens wordt tegengegaan. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de NEN7510/12/13.

Wijzigingen in deze verklaring

Wijzigingen in de privacyverklaring van De Stochemhoeve worden gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt.
Meer weten? Oneens met de vastlegging van uw persoonsgegevens of de wijze waarop Ipse de Bruggen Maatwerk hiermee omgaat? Ontevreden over hoe uw verzoek wordt afgehandeld? Bent u het niet eens met hoe Ipse de Bruggen Maatwerk met gegevens omgaat? Of vindt u dat er teveel persoonsgegevens worden vastgelegd?.

Voor alle vragen over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Ipse de Bruggen (Maatwerk), Peter van der Zwan, op email adres: Peter.van.der.Zwan@ipsedebruggen.nl.
Wilt u zich nader verdiepen in de regels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u de website van Autoriteit Persoonsgegevens bezoeken: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl De tekst van de AVG is online te vinden en ook zijn er apps over dit onderwerp beschikbaar.
Wanneer u vindt dat Ipse de Bruggen Maatwerk uw klacht niet goed oppakt, hebben we natuurlijk onze klachtenprocedure. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
www.ipsedebruggen.nl
Louis Braillelaan 42, 2719 EK Zoetermeer Telefoonnummer: 088 – 967 50 00
Peter van der Zwan is de Functionaris Gegevensbescherming van Ipse de Bruggen (Maatwerk), te bereiken via Peter.van.der.Zwan@ipsedebruggen.nl